Urząd Gminy Prażmów

Komunikat w sprawie pozyskania węgla dla mieszkańców gminy

22 grudnia 2022

KOMUNIKAT

W związku z nieprawdziwymi informacjami krążącymi na forach internetowych Gminy Prażmów, publikujemy historię procedury pozyskania węgla dla mieszkańców Gminy Prażmów.

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego WBZK-III.6333.36.2022 z dnia 19.10.2022 r. działając na podstawie projektu ustawy, Gmina Prażmów wskazała 3 lokalizacje i ilość asortymentu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego. Stosowną informację w dniu 8.11.2022 r. umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prażmów. Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 4  Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Prażmów po posiedzeniu GZZK przystąpiła do w/w zakupu. W dniu 27.10.2022 r. założone zostało konto w systemie cieplo.gov.pl. Jedyną firmą, która spełniała wymogi do podpisania umowy z gminą o zakup paliwa stałego był skład opałowy GAWĘGPOL z Prażmowa, z którym podpisano umowę w dniu 18.11.2022 r. Dane przesłano do Wojewody Mazowieckiego (pismo OCW.5520.77.3.2022 z dn. 25.10.2022 r). Na podstawie otrzymanej z PGG w dniu 14.11.2022 r. oferty na sprzedaż węgla, oraz wzoru umowy nr 203700, w dniu 21.11.2022 r. przesłano umowę i zamówienie na wskazany w ofercie sortyment (orzech, groszek, ekogroszek i kostka). Umowę przesłano do PGG w wersji elektronicznej i papierowej. Zamówienie na ilość i rodzaj węgla do PGG przesłano w dniu 15.11.2022 r. 

W oczekiwaniu na podpisaną umowę przez PGG nawiązano kontakt z KDW PGG ,,AMSON„ w Otwocku. W dniu 24.11.2022 r. i 01.12.2022 r. przesłano oświadczenie Wójta Gminy do PGG i KDW PGG w Otwocku o akceptacji oferty i upoważnieniu składu GAWĘGPOL do reprezentowania gminy w zakupie węgla. Udzielono pisemnego pełnomocnictwa do wydania i odbioru w punkcie sprzedaży  KDW PGG,,AMSON”. Po kilkakrotnych rozmowach telefonicznych i mailowych przesłano stosowne wyjaśnienie do cieplo.gov.pl. Okazało się że we wniosku przesłanym do cieplo.gov.pl, reprezentujący PGG w Otwocku KDW nie ,,widzi” w systemie firmy reprezentującej gminę. Na telefoniczne polecenie przedstawiciela ciepło.gov.pl dezaktywowano gminę z konta. 

Przesłano po raz kolejny dane składu GAWĘGPOL na wskazany przez ciepło.gov.pl mail do realizacji w imieniu gminy zakupu preferencyjnego węgla. Umieszczono firmę, ale w dalszym ciągu PGG w swoim systemie „nie widziało” naszego reprezentanta. Interweniowano wielokrotnie o pomoc u przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego. Podjęto decyzję o przesłaniu korekty umowy, w której jednak gmina będzie podmiotem realizującym zakup a firma GAWĘGPOL tylko realizującym odbiór, składowanie i dostarczanie do gospodarstw domowych sortymentu paliwa stałego. Przepisy Polskiej Grupy Górniczej stanowiły duże utrudnienia w podpisaniu umowy. Korektę prawidłowej umowy gmina otrzymała w dniu 21.12.2022 r. Gmina ma już pierwszą partię węgla dla osób, które w pierwszej kolejności złożyły wniosek o zakup węgla i go opłacą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-22
Data publikacji:2022-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Patrycja Kaczorowska
Liczba odwiedzin:1198