Urząd Gminy Prażmów

Pomoc Ukrainie

Artykuły

Nowe wnioski

8 listopada 2022

UWAGA!

Od 28 pażdziernika na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022r. (Dz.U.2022 poz. 2226) zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi zostają zmienione wnioski. 

Ważny kontakt

8 sierpnia 2022
Przejdź do - Ważny kontakt

Nowelizacja ustawy

29 lipca 2022

Zmiany w ustawie

27 lipca 2022
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1383
Art. 8.
1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały
zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie
pieniężne, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski
składa
się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom
Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi,
obowiązującego
przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący
okres,
w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy,
składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Lista kontaktów koordynatorów programów pomocowych dla obywateli Ukrainy

27 lipca 2022

Poszukujesz pomocy prawnej. Skontaktuj się z koordynatorem wybranego regionu.

Dostepne kontakty w załączniku.

Ви шукаєте юридичну допомогу. Зверніться до координатора обраного регіону.

Доступні контакти у вкладенні.

 

Zmiana przepisów od 1 lipca 2022

8 lipca 2022

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

Czytaj więcej o: Zmiana przepisów od 1 lipca 2022

Oświadczenie o przekroczeniu granicy

18 maja 2022

Wniosek o świadczenie pieniężne

12 maja 2022

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz załącznik do wniosku.

 

Wniosek o nadanie nr PESEL

12 maja 2022
  1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie nr PESEL:
    1. w języku polsko-ukraińskim lub
    2. w języku polsko-rosyjskim.
  2. Dokument potwierdzający tożsamość .
  3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych. 
  4. Dokumenty potwierdzające dane wskazane w pkt 1 wniosku (dane rodziców osoby małoletniej).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

  1. działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  2. adres e-mail, z którego korzystasz.

Pomoc prawna

6 maja 2022

Szanowni Państwo,
W zawiązku z wybuchem wojny na Ukrainie i bardzo ciężką sytuacją, w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy, Krajowa Izba Radców Prawnych uruchomiła Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla osób poszkodowanych agresją rosyjską.
Centrum powstało, aby udzielać w Polsce pomocy prawnej pro bono osobom poszkodowanym przez wojnę. Działamy poprzez ogólnopolską infolinię oraz ulokowane w całym kraju punkty informacji prawnej.
Wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych udzielają eksperci-wolontariusze – radcy prawni, adwokaci oraz przedstawiciele wszystkich zawodów i stowarzyszeń prawniczych, w tym prawnicy organizacji pozarządowych.
Bardzo zależy nam na tym, aby numer telefonu infolinii trafił do jak największej liczby osób potrzebujących informacji prawnej. Dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą o promowanie naszego plakatu informacyjnego (w załączeniu) na terenie Państwa Gminy. Prosimy o zamieszczenie informacji o numerze telefonu w miejscach, które uznają Państwo za najczęściej uczęszczane przez uchodźców z Ukrainy. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć i udzielić wsparcia większej liczbie osób, która tego potrzebuje.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy uprzejmie o kontakt. Poniżej przesyłamy także link do naszej strony internetowej.

 

Z wyrazami szacunku,
Martyna Zusin

 

Martyna Zusin | Specjalista

Krajowa Rada Radców Prawnych

Powązkowska 15; 01-797 Warszawa

email: zusin@kirp.pl |tel: 885 569 543

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-05
Data publikacji:2022-05-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Patrycja Kaczorowska
Liczba odwiedzin:4120