Jesteś tutaj: Start / Samorząd / Urząd Gminy

Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Prażmów
ul. Piotra Czołchańskiego 1
05-505 Prażmów

tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81, 22 727 03 53,
tel. 22 727 05 21, 22 727 05 22, 22 727 05 23
fax. 22 727 01 77 wew. 13

e-mail: kancelaria@prazmow.pl

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek – piątek 8.00-16.00

Pracownicy urzędu przyjmują interesantów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem:

  • Referatu Podatków i Opłat Lokalnych oraz Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, który przyjmuje interesantów w dni robocze oprócz czwartku 
  • stanowisk ds. geodezji i do spraw urbanistyki, na których interesanci przyjmowani są w poniedziałki, środy i piątki.


Numer konta bankowego:
80 8008 1018 2003 0030 4775 0001
NIP Gmina; 1231050091
REGON Gmina; 013 27 11 70

Wójt Gminy Prażmów - Jan Adam Dąbek
Sekretariat, pok. nr 112 ( I piętro )
tel. (22) 727-01-77 wew. 49

e-mail:  sekretariat@prazmow.pl

Wójt przyjmuje interesantów na zapisy w dniach:
poniedziałek w godzinach 12:00 - 17:00
środa w godzinach 09:00 - 12:00

Zapisy prowadzone są telefonicznie, e-mailowo i osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 112 ( I piętro ).
Interesanci, którzy nie zapiszą się na rozmowę będą przyjmowani w drugiej kolejności w tych samych dniach i godzinach, pomiędzy zaplanowanymi spotkaniami.


Zastępca Wójta Gminy - Sławomir Szymaniak

Sekretariat, pok. nr 112 ( I piętro )
tel. (22) 727-01-77, 727-01-81 wew. 49 e-mail:  sekretariat@prazmow.pl

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów na zapisy we wtorki w godzinach 09:00 - 14:00.


Sekretarz Gminy - Ewa Jankowska
Pokój nr 102,
tel.: (22) 727-01-77 w. 31
e-mail: e.jankowska@prazmow.pl

Skarbnik Gminy - Agnieszka Markowska
Pokój nr 103,  
tel. (22) 727-01-77 wew.  32
e-mail: a.markowska@prazmow.pl

Artykuły

Urząd

24 stycznia 2020

Urząd gminy – jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi  w zakresie realizacji uchwał rady gminy  określonych przepisami prawa państwowego.

W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze zarządzenia.

 

Nazwa stanowiska

Wójt

Zastępca Wójta

Sekretarz

Skarbnik

Referat Budżetu i Finansów

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – wieloosobowe

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik referatu

Stanowisko ds. podatków i opłat – wieloosobowe

Referat Ochrony Środowiska

i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik referatu

Stanowisko ds. ochrony środowiska i leśnictwa

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami

Stanowisko ds. opłat i egzekucji

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Inspektor ochrony danych

Stanowisko ds. inwestycji

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

Stanowisko ds. rolnictwa

Stanowisko ds. transportu i robót publicznych

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i zezwoleń

Stanowisko ds. obywatelskich  

Stanowisko ds. oświaty

Stanowisko ds. obronności, zarządzania kryz. i obrony cyw.

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Stanowisko ds. promocji i sportu

Stanowisko ds. geodezji

Stanowisko ds. urbanistyki – wieloosobowe

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Stanowisko ds. kadrowo-płacowych

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Stanowisko ds. obsługi kancelarii                                 

Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:49570