Zmiany w ustawie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2022
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1383
Art. 8.
1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały
zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie
pieniężne, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski
składa
się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom
Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi,
obowiązującego
przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący
okres,
w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy,
składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-07-27
Data publikacji:2022-07-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Patrycja Kaczorowska
Liczba odwiedzin:1099