Apel Wójta w sprawie odśnieżania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2022

 Realizując wytyczne  Wojewody Mazowieckiego - pismo nr WBZK-I.6333.62..2022. z dnia 14 grudnia 2022r. oraz wytyczne Wójta Gminy z dnia 19 stycznia 2022r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 2022r.   w związku z nadejściem  sezonu zimowego, pogorszeniem się warunków meteorologicznych  i mogących wystąpić  intensywnych opadów śniegu na terenie Województwa Mazowieckiego informuję lokalną społeczność, że na podstawie art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, powodujące zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.” 

W związku z powyższym i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Prażmów, zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie obowiązku odśnieżania
dachów wszystkich obiektów budowlanych w swoich posesjach . 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-14
Data publikacji:2022-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Patrycja Kaczorowska
Liczba odwiedzin:419